פתיחת סתימות ביוב

ביוב פתוח לאחר שיחרור סתימת ביוב