זקוק לפנוי שפכים כתקן,
נשמח לעמוד לשירותך, צור קשר:

פינוי-שפכים

פינוי-שפכים בהתאם לתקנים המחמירים הנדרשים.

פינוי-שפכים, מי הביוב, מי שופכין, שומן ושמנים ושפכים מזוהמים הנשאבים ע"י ביובית מועברים לאתרים מורשים בלבד, ומועברים לאתרים ברכבי החברה המורשים לכך.

פינוי שפכים לאתר מורשה

פנוי-שפכים לאתר מורשה, זה מה שאתם מחפשים?

טיפול מקצועי ויסודי לטיפול בפינוי שפכים הוא בהתאם להנחיות והוראות משרד התברואה, למניעת מפגעים תברואתיים. יש לוודא שפינוי השפכים מתבצע לאזורים מורשים בלבד. אנו מבצעים פינוי כל השפכים, השמנים והנוזלים המזוהמים אשר נאגרו בביובית במהלך השאיבות, מפנים אך ורק לאתרים המורשים לכך בהשגחת המשרד לאיכות הסביבה, משרד התברואה ומשרד הבריאות. שומרים ומקפידים על ניקיון ושמירה על איכות הסביבה.

פנוי-שפכים

פנוי-שפכים כתקן הינו חובה! התהליך חשוב לשמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים תברואתיים. מרכזי טהור השפכים אליו מגיעים בסופו של דבר מי השפכים, מעביר את הנוזלים המזוהמים תהליך של טיהור, אשר מייעד אותם לשימוש חוזר. ניתן להשתמש לאחר טיהור השפכין בנוזלים להשקייה בחקלאות ואף לדישון.

תקן פינוי שפכים

המשרד להגנת הסביבה אוכף את התקנים לפינוי שפכים ובכל הנוגע למים ופסולת שפכים וקולחין והובלתם. גרום העלול ליצור מפגע סביבתי או מטרד סביבתי, כגון שפיכת שפכים או קולחים חייב לעמוד בתקנים אלו. בעל עסק המספק שירותי פנוי שפכים מחוייב לעמוד בתקן ולקבל תעודת תעודת ניהול האיכות המתאימה לדרישות התקן ISO 9001: 2008, אשר מוצאת את העסק מאושר למתן שירותי שאיבה וניקוי צנרת ביוב, טיפול בתשתיות אינסטלציה.

 אנו עומדים בתקן פנוי שפכים ובעלי תעודת איזו 9001: 2008. בעלי תעודה לעסק להובלת שפכים וקולחים

מאושרים לטפול: בחומר מסוכן (כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים).

סילוק פסולת חומרים מסוכנים – פסולת חומר מסוכן – בתקנות רישוי עסקים

שמנים ושומנים אורגניים – מפרידי שומן, בורות שומן

שפכים סניטריים ושפכים תעשייתיים של העסק 

שפכים תעשייתיים

נוזלים תעשייתיים –  נגר עילי, חומר מסוכן, דלק, שמן, קרקע מזוהמת, פסולת.

שפכים בתהליך ייצור בתעשיית מזון

שפכים החורגים מתקנות רישוי עסקים המכילים, כגון: ריכוזי כלוריד, נתרן, פלואוריד ובורון.

בור ספיגה ביתי, בור רקב ביתי

אנו מתמחים בפינוי שפכים, אך ורק לאתרים מורשים ומספקים שירות פינוי שפכים בכל אזור גוש דן והמרכז!
דילוג לתוכן